ibedreform.no

Personlig oppfølging ved livsstilsendring og slanking

Oppsett av trenings- og kostholdsplan for alle - uansett ambisjonsnivå og utfordringer

Tjenester Kontakt

More

Om oss

Jeg har som formål å hjelpe kunder til og oppnå en bedret livsstil i gjennom forbedret kosthold, trening, motivasjon og målstyring. Jeg tilbyr forbedringsprogrammer til enkeltpersoner eller grupper for å oppnå kontinuerlig forbedring og varig endring.

Alle tjenester

Jeg tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen kosthold, trening, motivasjon og målstyring. Alle programmene blir skreddersydd og individuelt tilpasset, slik at du skal få maksimalt utbytte.

Kostholdsveiledning

Mitt ønske er å bistå med en riktig kostholdsveiledning som reduserer eller opprettholder et sunt variert godt kosthold. Ut i fra dette  anbefaler jeg en analyse av dagens situasjon/ status, og anbefaler et riktig tilpasset kosthold for reduksjon eller opprettholdelse av vekt. Dette kan foregå under oppmøte  eller basert på oppfølging pr. tlf. og mail.

Kostholdsveiledning

Livsstilsendring

For å oppnå en varig sunn livsstilsendring, er min erfaring at det ofte er flere endringsprosesser som kan være nødvendig for å oppnå ønsket resultat eller forbedret livsstil. Ofte er vi ikke flinke nok til å sette oss personlige realistiske mål, finne rotårsak/ årsakssammenhenger, gjennomføre endringer og beholde varige endringer. En sunn livsstil er en av grunnpilarene innenfor velvære og helse, og min erfaring er at riktig kosthold, trening og motivasjon skaper økt glede, robusthet og yteevne.

Livsstilsendring

Fellestrening

Å oppnå mål sammen er motiverende og skaper godt samhold. Mitt ønske er å hjelpe til med riktig tilpasset trening for hver enkelt eller i grupper. Det skal være lystbetont og gøy, samtidig som vi skal svette litt mer enn før.

Fellestrening

Coaching

Med min bakgrunn ønsker jeg å dele erfaring og kunnskap for å hjelpe med og oppnå en varig endring. I en endringsprosess medfører det ofte behov for å analysere årsakssammenhenger og heve sitt eget kompetanseområde for å komme frem til et plan som fungerer for den enkelte. Her kan det være behov for hjelp og støtte underveis, hvor jeg med min bakgrunn kan være en god støttespiller.

Coaching

Hvorfor velge oss?

Espen Tyrihjell er utdannet Sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole, og har hovedfag i Næringsmiddel-teknologi og Bryggeri-teknologi, med mange års bakgrunn i fra Norsk og Internasjonal Matindustri. Han har selv redusert sin vekt med 83 kg, og har i gjennom denne erfaringen mye å tilføre både enkeltpersoner og grupper.
Spisskompetanse: Næringsmiddel-fag, ernæring, vektreduksjon, ledelse og målstyring.

KOM I KONTAKT